Per tal d’ajudar al seu desenvolupament caldrà respectar les diferències individuals dels nens /es. Una vinculació afectiva per part de les persones educadores i un entorn acollidor faran que els infants tinguin confiança i se sentin atesos i ben acollits, i afavorint un desenvolupament progressiu de manera adequada.

És imprescindible tenir present la globalitat amb el que els infants actuen i aprenen, per això les activitats i els projectes de treball s’hauran de tractar de manera globalitzada.
Per assolir els objectius, agrupem els continguts en els següents àmbits d’experiència i desenvolupament.

  • Descoberta d’un mateix i la descoberta de l'entorn, dos camps en els quals l’infant se sent molt interessat a descobrir, manipular, representar, comunicar... Al voltant d’aquests dos eixos acumula moltes informacions i adquireix els primers conceptes, aprèn maneres d’abordar la realitat, hàbits i actituds que podrà aplicar més endavant a situacions molt diverses.
  • comunicació i llenguatge, on es contemplen diversos llenguatges - verbal, plàstic, musical, matemàtic - afavoreix la comunicació, la representació de la realitat i compleix, alhora, una funció lúdic-recreativa.

PROJECTE DEL COS HUMÀ

A llar d’infants Mainada pensem que els projectes de treball han d’afavorir el desenvolupament dels alumnes, la seva autonomia , el seu nivell de relacions amb el medi físic i social, i la seva capacitat d’observació i del seu propi cos. És per això que, aprofitant que els infants s’expressen a através del moviment i de la seva imatge, la temàtica del nostre projecte és conèixer el cos humà: les seves parts, funcions, possibilitats i emocions que es transmeten a través d’aquestes. Al llarg de tot el curs la mascota de la classe ens acompanyarà en el nostre viatge.

Mainada

Mainada està situada al nucli urbà del centre de Sant Cugat, molt a prop del Monestir.
C/ Castellví 21-23
C/ Sant Esteve 36

Telf: 93 674 81 52
Mòbil: 608 323 284
Email: secretaria@parvularimainada.com