La llar d'infants Mainada és un centre privat d'educació infantil autoritzat pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya amb més de 30 anys d'experiència.

Acull nens/es de 4 mesos fins a 3 anys. L'objectiu principal es treballar amb els infants respectant sempre la seva individualitat i el seu ritme evolutiu en tots els àmbits, afectiu, d'aprenentatge, psicomotriu i social. Així com ajudar a què tots els alumnes  puguin construir el seu aprenentatge segons les seves capacitats, és a dir, dotar-los dels instruments necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de què tots els nens i nenes tenen capacitat per aprendre.

La nostra llar dóna molta importància a la tasca d'educar conjuntament amb els pares, perquè l'objectiu principal és treballar pels nens/es.

Període d'adaptació

Entenem per procés d'adaptació el temps que necessitarà l'infant per acostumar-se a la llar d'infants.

Venir per primera vegada a l'escola representa una situació nova per l’infant: desconeix l'espai, els altres infants, les educadores i com que no té noció temporal, no sap quanta estona s'hi estarà i quan el vindran a buscar.

Aquesta angoixa l’infant l’expressa de diferents maneres: amb plors, no volen deixar els objectes personals, rebutgen el menjar... És possible que el nen/a tingui també canvis a casa com trastorns de son, irritació, dependència,... De mica en mica l'adaptació s'anirà superant i tot es normalitzarà.

Està comprovat que si la família deixa els nens amb actitud tranquil·la i de confiança, creient que serà alguna cosa favorable per l’infant, transmetre'n aquesta disposició.

És important que a casa sentin parlar de l'escola i de les activitats que s'hi fan com quelcom favorable. També influeix en què l'adaptació sigui més o menys ràpida les experiències de relació viscudes amb altres nens i si les han viscut positiva o negativament.

Es considera que el nen/a està adaptat quan es troba a gust i content, ha adquirit una seguretat en l'escola i quan ha establert uns lligams afectius amb les educadores i companys.

La nostra llar d'infants dona molta importància al període d'adaptació i és per això que oferim la possibilitat de venir el mes de Juliol amb les famílies amb l'objectiu que l'infant es vagi familiaritzant amb les educadores i l'entorn de l'escola, així afavorim que quan el nen/a comença al Setembre s'adapti amb més facilitat. 

Adreça

Mainada està situada al nucli urbà del centre de Sant Cugat, molt a prop del Monestir.
C/ Castellví 21-23
C/ Sant Esteve 36
Contacte

secretaria@parvularimainada.com

Mòbil: 608 323 284

Telf: 93 674 81 52

Contacte

Mainada

Mainada està situada al nucli urbà del centre de Sant Cugat, molt a prop del Monestir.
C/ Castellví 21-23
C/ Sant Esteve 36

Telf: 93 674 81 52
Mòbil: 608 323 284
Email: secretaria@parvularimainada.com