Llar d’infants Mainada no només està formada per infants i educadores, sinó que creiem que les famílies hi tenen també un paper fonamental, és per això que intentem que hi hagi comunicació i col·laboració.

Així doncs, la finalitat d’aquesta educació conjunta és conèixer íntegrament cada infant i poder intercanviar opinions i punts de vista i establir acords i projectes conjunts en relació amb l’educació de cada un.

Per facilitar la comunicació amb les famílies fem:

  • Una primera reunió al mes de Juliol amb les famílies noves on es presenten les educadores i es parla de l’adaptació. 
  • Una entrevista a començament de curs amb les famílies dels infants nous per parlar de les necessitats individuals de cada nen/a (hàbits, menjar, dormir…).
  • Una reunió amb totes les famílies el mes d’octubre on expliquem les característiques dels infants i la programació del curs.
  • Informes per escrit el primer i tercer trimestre.
  • Entrevista individual al segon trimestre per parlar de l’evolució de l’infant.
  • Entrevista individual sempre que sigui necessari o a petició dels pares per intercanviar opinar, coordinar actituds i prendre acords.
  • Relació diària amb els pares i educadores tant personal com mitjançant l’agenda escolar on queda reflectit com ha passat el nen/a el dia a l’escola.

Mainada

Mainada està situada al nucli urbà del centre de Sant Cugat, molt a prop del Monestir.
C/ Castellví 21-23
C/ Sant Esteve 36

Telf: 93 674 81 52
Mòbil: 608 323 284
Email: secretaria@parvularimainada.com